PRZYKŁADOWE KWOTY DO ODZYSKANIA

Przykład nr 1:

Kwota kredytu: 69.087,77 CHF / 144.200 PLN
Data udzielenia kredytu: 10.09.2008 r.
Kurs CHF w chwili uruchomienia kredytu: 2,0872
KWOTA DO ZWROTU:
43.808,13 PLN

Przykład nr 2:

Kwota kredytu: 148.977,47 CHF / 330.000,00 PLN
Data udzielenia kredytu: 25.07.2007 r.
Kurs CHF w chwili uruchomienia kredytu: 2,2151
KWOTA DO ZWROTU:
65.231,74 PLN

Przykład nr 3:
Kwota kredytu: 91.114,22 CHF / 180.000,00 PLN
I transza:    44.291,60 CHF / 85.000,00 PLN
II transza:   32.456,18 CHF / 64.999,99 PLN
III transza   14.366,44 CHF / 30.000,00 PLN
Data udzielenia kredytu:
I transza:    28.07.2008 r.
II transza:   26.08.2008 r.
III transza:  10.09.2008 r.
Kurs CHF w chwili uruchomienia kredytu:
I transza:    1,9191
II transza:   2,0027
III transza:  2,0882
ŁĄCZNA KWOTA DO ZWROTU:
51.993,58 PLN