OOU

1. Skutki wprowadzenia OOU to:

 • brak możliwości wybudowania na dotychczasowych działkach, nowych budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, żłobków, szkół, szpitali, domów opieki, itp.
 • spadek wartości nieruchomości w związku z wprowadzeniem OOU
 • obowiązek tzw. rewitalizacji akustycznej – wymiana okien, drzwi, dachów i stropodachów
 • brak możliwości zmiany dotychczasowych funkcji budynków na funkcje mieszkalne – stałe przebywanie ludzi np.: zmiana funkcji budynku gospodarczego na dom jednorodzinny
 • obowiązek znoszenia ponadnormatywnego hałasu

2. Komu przysługuje odszkodowanie:

 • właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty – w dniu 15.09.2014 r., czyli wprowadzenie OOU
 • dotyczy to działek zabudowanych, jak i nie zabudowanych

Aby sprawdzić, czy Twoja nieruchomość znajduje się w OOU zapoznaj się z mapą OOU na naszej stronie: www.kancelariasolidum.pl, wpisz do wyszukiwarki działek, na naszej stronie, w prawej części strony www numer swojej działki – „Sprawdź czy Twoja działka leży w OOU”. Pamiętaj obszar OOU wyznacza mapa, a wykaz działek jest pomocniczy, może się okazać, że twojej działki nie ma w spisie działek, a pomimo tego leży w obszarze OOU – co wynika z mapy.

3. Za co przysługuje odszkodowanie:

 • utrata wartości nieruchomości
 • rewitalizacja akustyczna – dostosowanie budynków w celu zmniejszenia poziomu hałasu

4. Wysokość odszkodowania:

 • zależy od wartości nieruchomości – wynosi od 5 % do 30 % jej wartości
 • z tytułu rewitalizacji akustycznej budynków – kwota od 20 000 złotych, w górę
 • zasądzane przez Sądy odszkodowania wahają się od 50 000 złotych, do 500 000 złotych

Odszkodowanie zależy zawsze od indywidualnych okoliczności każdej ze spraw. Na wartość odszkodowania zasadniczy wpływ ma wartość nieruchomości: wielkość działki, położenie, ukształtowanie – przeznaczenie w planie zagospodarowania, wielkość domu, stan techniczny, wiek, standard wykończenia, itp., liczba okien do wymiany itp..

5. Jak uzyskać odszkodowanie?
Po pierwsze trzeba w nieprzekraczalnym terminie 2 lat od daty wprowadzenia OOU przygotować i doręczyć poprawnie sformułowane pismo do właściciela lotniska. W przypadku odmowy ugodowego zakończenia sprawy jedyną drogą jest proces przed sądem cywilnym.

6. Ile to kosztuje?
Warunki finansowe są ustalane indywidualnie z klientem. Zasadniczo jest to wynagrodzenie prowizyjne, % od uzyskanego odszkodowania. W przypadku reprezentowania Państwa w sądzie dodatkowo obciążać Państwa będą opłaty sądowe w tym opłata sądowa od pozwu wysokości 5 % wysokości dochodzonego odszkodowania. Istnieje również możliwość zwolnienia od kosztów sądowych, o co występujemy w Państwa imieniu.

Za przygotowania wezwania, wycenę odszkodowania, negocjacje z Portem Lotniczym, zawezwanie do próby ugodowej przed sądem pobieramy wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne i tylko w przypadku zawarcia ugody. Państwo są zobowiązaniu jedynie do pokrycia opłat sądowych 320 złotych.

Realizacją zleconych spraw zajmują się doświadczeni adwokaci i radcowie prawni, posiadającym bogate doświadczenie i liczne sukcesy w sporach z portami lotniczymi w Balicach, Modlinie i Okęciu, Pyrzowicach.

7. Lista niezbędnych dokumentów:

 • odpis księgi wieczystej lub sam jej numer
 • wypis z rejestru gruntów (wydaje Starostwo Powiatowe)
 • wypis z kartoteki rejestru budynków (wydaje Starostwo Powiatowe)
 • kopia wcześniejszych pism do lotniska, dowód nadania, odpowiedź z portu lotniczego

8. Dodatkowe dokumenty (jeżeli je posiadasz):

 • akt notarialny nabycia nieruchomości, data ewentualnego spadkobrania
 • decyzja WZ – wuzetka
 • pozwolenie na budowę
 • zgłoszenie użytkowania
 • wypis/wyrys z planu zagospodarowania przed wprowadzeniem OOU, i aktualnie – przeznaczenie działek
 • projekt budowlany domu
 • dokumenty pozwalające wycenić nieruchomość np.: polisa ubezpieczeniowa
 • zdjęcia domu, innych budynków

Jeżeli interesuje Państwa współpraca z Naszą Kancelarią, zapraszamy na organizowane spotkania informacyjne lub prosimy o kontakt – odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

Umów się już dzisiaj na indywidualne spotkanie z naszym przedstawicielem u Ciebie w domu lub w firmie. 

513 09 33 34
34 366 56 49

biuro@kancelariasolidum.pl
www.kancelariasolidum.pl