JAK MOŻEMY CI POMÓC

KROK PIERWSZY
Analiza sprawy

 • Analizujemy przekazane nam dokumenty (umowa kredytu wraz z aneksami, harmonogram spłaty kredytu, regulamin)
 • Ustalamy potencjał sprawy – wstępnie szacujemy roszczenie
 • Przekazujemy Ci informację o możliwych działaniach
 • Zawieramy umowę o obsługę Twojej sprawy

KROK DRUGI
Postępowanie przed bankiem
Wzywamy bank do przesłania niezbędnych dokumentów i zaświadczeń

 • Dokładnie obliczamy wysokość roszczenia o jakie wystąpimy
 • Wzywamy bank do zapłaty należnych Ci kwot

KROK TRZECI
Postępowanie przed sądem

 • Składamy w Twoim imieniu pozew i dalsze pisma procesowe
 • Odpowiadamy na pisma procesowe banku oraz zastępujemy Cię na rozprawach sądowych
 • Reprezentujemy Cię w postępowaniu przed sądem wszystkich instancji
 • W razie potrzeby kierujemy wniosek o wezwanie banku do próby ugodowej celem przerwania biegu przedawnienia

KROK CZWARTY
Realizacja wyroku

 • Wzywamy bank do realizacji prawomocnego wyroku
 • Pomagamy Ci w relacjach z bankiem

SKONTAKTUJ SIĘ JAK NAJSZYBCIEJ Z NASZYM PRZEDSTAWICIELEM
A PO ANALIZIE ZAWARTEJ UMOWY KREDYTOWEJ
OTRZYMASZ WSTĘPNE OSZACOWANIE WYSOKOŚCI TWOICH ROSZCZEŃ!!!

KANCELARIA SOLIDUM Sp. z o. o.
Oddział w Częstochowie
Plac Daszyńskiego 9/10
42-200 Częstochowa

tel. 513 09 33 34

chf@kancelariasolidum.pl
www.kancelariasolidum.pl

Przedstawiciel w Gdańsku:
Michał Wasiluk
tel. 606 888 950