CO MOŻESZ ZYSKAĆ DZIĘKI KANCELARII SOLIDUM

Gdy dochodzimy uznania za niedozwolone klauzul umownych, które przewidują dowolne przeliczenia kredytu do CHF:

 • Kredyt „frankowy” stanie się kredytem złotówkowym
 • Nie ulegnie zmianie oprocentowanie (LIBOR + marża)
 • Bank zwróci Ci nadpłacone raty za ostatnie 10 lat
 • Obniży się saldo zadłużenia na przyszłość, a tym samym wysokość następnych rat

Gdy dochodzimy nieważności całej umowy (gdy bank nie zachował podstawowych wymogów przewidzianych dla umowy kredytu):

 • Kredyt przestaje w ogóle obowiązywać tak, jakby nigdy nie został zaciągnięty
 • Bank zwróci Ci wszystkie kwoty wpłacone w ciągu ostatnich 10 lat
 • Zwrócisz bankowi co najwyżej różnicę pomiędzy otrzymanym kapitałem, a sumą wpłaconych kwot

Zwrot spreadów:

 • Zastępujemy bankowy kurs CHF kursem średnim NBP
 • Przestanie obowiązywać tabela kursowa publikowana przez bank
 • Saldo kredytu i poszczególne raty zostaną przeliczone na nowo
 • Bank zwróci Ci nadwyżkę w naliczonym kursie za ostatnie 10 lat

Zwrot składek z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (tzw. UNWW):

 • Bank zwróci Ci nienależne pobrane składki lub inneopłaty z tytułu UNWW
 • Nie musisz kontynuować tego ubezpieczenia
 • Obniżą się koszty Twojego kredytu